Xogando cos sons 1 (f, s, l): Programa para a prevención e intervención das dificultades articulatorias

🧐 31 visitas

Xogando cos sons é un programa de estimulación e reeducación fonética que nace coa finalidade de dar un material funcional para traballar, dende unha perspectiva lúdica, as contrariedades articulatorias en lingua galega. Por medio de varios personaxes, contos, cancións, ladaíñas… trabállase a capacidade articulatoria do alumnado de Infantil e Primaria, previndo e corrixindo as dislalias e trastornos fonolóxicos que estes poidan presentar. o programa favorece o desenvolvemento da conciencia fonolóxica, achegando o alumnado aos procesos de lectura e escritura. Cadernos do alumnado O material para o alumnado consta de fichas de traballo con el fin de que o/a neno/a vaia adquirindo o fonema nas diferentes fases de desenvolvemento do programa. Cunha metodoloxía que parte dun enfoque globalizado e lúdico, artéllase a reeducación da cada un dos 10 fonemas a través dun personaxe, que guía todas as actividades e serve de elemento motivador durante o proceso de adquisición do son. Manual do profesorado Proposta educativa para a correcta aplicación do programa, con táboas para avaliar e rexistrar o avance na adquisición do fonema. Un conto ilustrado e locutado, protagonizado por un personaxe que emite o son, é o fío condutor que guía todos os exercicios que se propoñen para a adquisición dos fonemas por parte do alumnado: praxias bucofaciais, exercicios de sopro, posición género do fonema, emisión do fonema, onomatopeas, representación gráfica do fonema, repetición de sílabas, repetición de palabras, repetición de frases, repetición de textos curtos (ladaíñas e trabalinguas), tactos, xogos de xeneralización do fonem CD ROM: Inclúe 10 cancións e as locucións dos 10 contos, unha canción e un conto por cada fonema. Ademais, tamén se ofrecen 30 láminas para seren proxectadas en pantalla. Láminas: 30 láminas que se ofrecen para traballar o correspondente fonema. Lotos: Lotos fonéticos con todas as imaxes empregadas no programa cos fonemas correspondentes na parte posterior.


Editorial: EDICIONS XERAIS DE GALICIA
Autor: COLECTIVO

Comprar Xogando cos sons 1 (f, s, l): Programa para a prevención e intervención das dificultades articulatorias

El Corte Inglés Amazon Todos tus Libros Casa del Libro Agapea Iberlibro Carrefour Fnac

Opiniones

Deja un comentario