Traducció, edició, ideologia

🧐 111 visitas

L’autor es proposa de mostrar el procés de manipulació ideològica i material que l’estudi de la traducció sol evidenciar. I ho fa por medio de dos destacables exemples de la producció literària universal, la Bíblia i l’Odissea; concretament por medio de l’estudi de les edicions d’aquestes obres en català durant la primera meitat del segle xx. Sovint s’ha oblidat la significació del context sociològic en què es produeix la traducció, i aquest llibre vol assenyalar la rellevància d’alguns aspectes sociològics -polisistèmics–, que haurien de ser tinguts en compte i estudiats abans de procedir a l’anàlisi purament filològica de les traduccions.


Editorial: EUMO EDITORIAL
Autor: FRANCESC PARCERISAS

Comprar Traducció, edició, ideologia

El Corte Inglés Amazon Todos tus Libros Casa del Libro Agapea Iberlibro Carrefour Fnac

Opiniones

Deja un comentario