Intel·ligència social: La nova ciència de les relacions humanes

Intel·ligència social: La nova ciència de les relacions humanes (DANIEL GOLEMAN)

Editorial: KAIROS
Ver detalles